Minder meten, direct op maat

Ideaal voor o.a.

 • Schulpen
 • Repeteerwerk
 • Sponning zagen

SUP4 is een hulpmiddel om de lineaal van de cirkelzaag tijdelijk vast te zetten. De SUP4 kan zowel horizontaal / verticaal als schuin toegepast worden om in de breedte planken op maat te maken.

Denk aan topgevels, beplating en planken die met minder meten meteen op maat gemaakt kunnen worden.

De SUP4 is ideaal in het op maat maken van ietwat natte / gladde en ronde / krom getrokken planken.

Door middel van een hulpklosje kan je tevens meerdere planken direct op maat maken.

De SUP4 wordt indien mogelijk altijd toegepast op de achterkant van het materiaal, zodat het schroefgaatje niet in het zicht komt.

Gebruiksaanwijzing SUP4

Lees voor gebruik eerst aandachtig de veiligheidsvoorschriften door.

Bij de ingebruikname van de SUP4 dient u de volgende punten in acht te nemen:

 • Gebruik ALTIJD een schroefje van 3.5MM dikte en bepaal de lengte van de schroef ten behoeve van het materiaal.
 • Zaag MET de cirkelzaag 1 malig beide uitstekende rubbers MET de geleider op maat, d.m.v. de schroef in de SUP4 op een stuk resthout ( NU IS DE SUP4 GEMATCHT MET JE GELEIDER EN CIRKELZAAG, DIKTE ZAAGBLAD )
 • Gebruik te allen tijde 2 SUP4 lepels per geleider, NIET MEER!
 • De SUP4 moet haaks op de geleider / zaaglijn staan
 • LET OP: Bij langere planken meerdere SUP4 lepels gebruiken en de geleider verleggen.

De SUP4 is nu klaar voor gebruik en is bijvoorbeeld toepasbaar bij:

 • Pasmaken van vloerdelen in de breedte
 • Horizontaal & verticaal zagen tegen een wand, kopgevel e.d.
 • De SUP4 is toepasbaar op een natte / gladde ondergrond en kan tevens op ietwat kromme / holle / bolle planken en platen gebruikt worden zonder dat de geleider wegglijdt.
 • Het is ook zeer handig om planken / latten / ripjes te sculpen vanaf minimaal 4 CM breed, ook voor repeteerwerk.
 • Ideaal toepasbaar op keukenbladen en geplastificeerd spaanplaat ( deze zaag je ook altid van de achterkant )

Door de gunstige prijs, grote tijdwinst en het direct opmaat zagen is de SUP4 zeer geschikt voor elke timmerman die werkt met een cirkelzaag en geleider van de merken:

 • Hitachi hikoki
 • DeWALT
 • Makita
 • Festool

De SUP4 is door diverse timmermannen uitvoerig getest.
De SUP4 is een geoctrooieerd systeem.
Voor meer informatie omtrent het toepassen van de SUP4 en overige tips, ga naar WWW.SUP4.NL

Veiligheids­voorschriften SUP4

LET OP! Lees alle veiligheidsvoorschriften en instructies voor gebruik.
Wanneer deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit schade en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften SUP4 voor toekomstig gebruik.

WERKOMGEVING

 • Zorg voor een schone en opgeruimde werkomgeving.
 • Zaag niet met een elektrische zaag in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
 • Houdt kinderen en andere personen tijdens het gebruik van de SUP4 uit de buurt
 • Laat het elektrisch gereedschap niet lopen zonder toezicht.
 • Verlaat het elektrisch gereedschap pas wanneer het volledig tot stilstand gekomen is.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

 • Ga met verstand te werk bij het gebruik van de SUP4.
 • Zorg dat u uitgerust en alert bent tijdens het gebruik en niet onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.
 • Draag persoonlijke beschermende kleding.

GARANTIE EN SERVICE

 • ROZ biedt 12 maanden garantie voor de SUP4 op materiaal en fabricagefouten.
  Schade die met name te herleiden is tot natuurlijke slijtage, overbelasting of ondeskundige bediening, dan wel tot schade die door de gebruiker zelf veroorzaakt is of door ander gebruik tegen de handleiding in, of die bij de koop reeds bekend was, blijven van de garantie uitgesloten.
 • Laat de SUP4 alleen repareren door ROZ.
  Door andere partijen de SUP4 te laten repareren vervalt de garantie en loopt u het risico dat de nauwkeurigheid en veiligheid bij gebruik sterk afnemen.

DISCLAIMER

ROZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van SUP4

OVERIG

Pas op! De geleider kan onder sommige omstandigheden uit de SUP4 glijden, houdt dus te allen tijde de geleider in de gaten!